Fundacja Razem do Sprawności

Kim jesteśmy

Fundacja „Razem Do Sprawności” została założona w 2015 roku, aby wesprzeć Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju. Szpital w samym 2022 roku leczył 1535 Dzieci cierpiących na schorzenia neurologiczne i ortopedyczne, w tym te, które borykają się z ciężkimi schorzeniami wrodzonymi, takimi jak mózgowe porażenie dziecięce, padaczka, stwardnienie rozsiane, choroba Huntingtona czy urazy czaszkowo-mózgowe.

Dlatego w 2015 roku pracownicy Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju powołali do życia Fundację o nazwie Razem Do Sprawności, która wspiera Szpital i jego Małych Bohaterów. 

Fundacja w swojej działalności wspiera nie tylko konkretne jednostki organizacyjne Szpitala, takie jak oddziały, poradnie specjalistyczne oraz dzienny ośrodek rehabilitacji dla dzieci, ale również całą instytucję Szpitala. Fundacja finansuje zakup wyposażenia medycznego, dostarcza leki oraz zaopatruje Szpital w materiały medyczne. Ponadto, finansuje remonty i modernizacje szpitalnych pomieszczeń, które służą małym pacjentom i ich opiekunom, a także personelowi medycznemu Szpitala. Wiemy dobrze, że przyjazne, nowoczesne i kolorowe przestrzenie korzystnie wypływają na stan Dzieci, co w konsekwencji wspiera ich terapie i leczenie.

Od 2018 roku Fundacja „Razem Do Sprawności” posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Dzięki temu statusowi, Fundacja może skuteczniej realizować swoje cele i pomagać Małym Bohaterom oraz Szpitalowi.  (Tutaj przeczytasz na temat ulg podatkowych dla osób fizycznych i prawnych)

Fundacja z pełnym zaangażowaniem realizuje cele określone w swoim statucie, w tym:

  • Pokrywa wydatki związane z zakupem i modernizacją sprzętu medycznego oraz innego niezbędnego wyposażenia dla Szpitala.
  • Wspiera remonty i modernizacje pomieszczeń w Szpitalu, tworząc przyjazne i nowoczesne przestrzenie dla Małych Pacjentów.
  • Udziela wsparcia w zakresie szkolenia personelu medycznego szpitala, przyczyniając się do podniesienia jakości opieki medycznej.
  • Organizuje i finansuje imprezy okolicznościowe dla Dzieci leczonych w Szpitalu.
  • Przeprowadza zbiórki publiczne, pozyskuje sponsorów i organizuje imprezy charytatywne, które pozwalają pozyskać środki na kontynuację działań oraz pomoc dla Dzieci leczonych w Szpitalu.

Dzięki naszym staraniom, dążymy do poprawy jakości opieki medycznej oraz komfortu Pacjentów w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju, jednocześnie wspierając Małych Bohaterów w ich walce o zdrowie i niezależność.

Skip to content