Fundacja Razem do Sprawności

Ludzie

Zbigniew Sitko

Prezes Zarządu Fundacji

Grażyna Jurkowska

Z-ca Prezesa Zarządu Fundacji

Jolanta Ślipek- Dzieńkowska

Skarbnik

Edyta Jakubik

Sekretarz

Kinga Banach

Członek Zarządu

Barbara Henicz

Członek Zarządu

Krystyna Kapias

Członek Zarządu

Skip to content