Fundacja Razem do Sprawności

Szpital Nowoczesny sprzęt do laseroterapii dla Małych Wielkich Bohaterów Szpitala

Nowoczesny sprzęt do laseroterapii dla Małych Wielkich Bohaterów Szpitala

Miasto Jastrzębie Zdój przekazało naszemu Szpitalowi nowoczesny sprzęt do laseroterapii. Bardzo dziękujemy w imieniu Małych Wielkich Bohaterów naszego Szpitala ♥️

Miasto Jastrzębie Zdój przekazało naszemu Szpitalowi nowoczesny sprzęt do laseroterapii. Bardzo dziękujemy w imieniu Małych Wielkich Bohaterów naszego Szpitala ♥️

Więcej informacji tutaj https://www.jastrzebie.pl/dla-mieszkanca/aktualnosci/aktualnosc/nowy-sprzet-w-szpitalu-rehabilitacyjnym-dla-dzieci

Szpital WSRD

Skip to content