Fundacja Razem do Sprawności

Szpital Administracja

Administracja

Lekarz Zarządzający Oddziałem:

Dyrektor Szpitala

dr Jerzy Piotrowski
jpiotrowski@szpitalwsr.pl

Z-ca Lekarza Zarządzającego Oddziałem:

dr Sylwia Radosz
sradosz@szpitalwsr.pl

Główna Księgowa:

mgr Jolanta Ślipek-Dzieńkowska
32 475-17-27
jslipek@szpitalwsr.pl

Administracja - księgowość:

tel. 537 004 603

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Violetta Stasiak
tel. 32-475-95-73
oddzial@szpitalwsr.pl

Kierownik Działu Fizjoterapii:

mgr Zbigniew Sitko
tel. 32-475-95-74
zsitko@szpitalwsr.pl

Z-ca Kierownika Działu Fizjoterapii:

dr Krzysztof Fabian
32 476-14-51
kfabian@szpitalwsr.pl

Koordynator Ośrodka Rehabilitacji Dziennej:

Marzena Sitko
32-475-95-76
msitko@szpitalwsr.pl

Skip to content