Fundacja Razem do Sprawności

Szpital Oddziały Oddział Ogólnoustrojowy

Oddział Ogólnoustrojowy

O oddziale:

Rehabilitacja ogólnoustrojowa dzieci i młodzieży w warunkach stacjonarnych obejmuje: diagnostykę i leczenie schorzeń narządu ruchu oraz dysfunkcji wrodzonych i nabytych, a w szczególności: stany po urazach kończyn oraz zabiegach operacyjnych, wady postawy, skoliozy, wady kończyn dolnych, zespoły bólowe kręgosłupa, jałowe martwice kości kończyn i kręgosłupa, stany po urazach tkanek miękkich i plastyce więzadeł, deformacje klatki piersiowej, usprawnianie po przebytych zabiegach operacyjnych na narządach ruchu.

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową jest wystawiane przez:

 

– lekarzy oddziałów:

 

  •     urazowo-ortopedycznych,
  •     chirurgicznych,
  •     neurochirurgicznych,
  •     neurologicznych,
  •     reumatologicznych,
  •     pediatrycznych,

 

– w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych przez lekarza poradni:

 

  •     rehabilitacyjnej,
  •     urazowo-ortopedycznej,
  •     neurologicznej,
  •     reumatologicznej.

 

 

Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej dla jednego pacjenta wynosi do 6 tygodni.

 

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemna zgodą Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Oddział dysponuje 55 łóżkami w pokojach 2-, 3-, 5- osobowych z możliwością pobytu opiekuna wraz z dzieckiem.

Skip to content