Fundacja Razem do Sprawności

Szpital Oddziały Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

O oddziale:

Rehabilitacja neurologiczna obejmuje diagnostykę i leczenie schorzeń układu nerwowego, w tym: mózgowe porażenia dziecięce, wrodzone wady rozwojowe: przepukliny oponowo – rdzeniowe, wodogłowie, zaburzenia koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego, dystrofie mięśniowe, rdzeniowe zaniki mięśniowe, wady genetyczne, pourazowe uszkodzenia neurologiczne, uszkodzenia nerwów obwodowych.


Rehabilitacja neurologiczna obejmuje:
zabiegi rehabilitacyjne (z zakresu fizykoterapii i kinezyterapii), konsultacje i terapię psychologiczną, konsultacje i terapię logopedyczną terapię zajęciową, dogoterapię konsultacje neurologa dziecięcego (w uzasadnionych przypadkach)

Skierowanie na rehabilitację neurologiczną jest wystawiane przez:


lekarza oddziału:

 •     anestezjologii i intensywnej terapii,
 •     neonatologii,
 •     neurologii,
 •     neurochirurgii,
 •     chirurgii dziecięcej,
 •     ortopedii i traumatologii,
 •     chorób zakaźnych,
 •     pediatrii,


lub lekarza poradni specjalistycznej:

 •     neurologicznej,
 •     neonatologicznej,
 •     neurochirurgicznej,
 •     pediatrii,
 •     chirurgii dziecięcej,
 •     urazowo-ortopedycznej,
 •     rehabilitacyjnej.

Pododdział posiada 15 łóżek w pokojach 2-, 3-, 4-osobowych z możliwością pobytu opiekuna wraz dzieckiem.

Skip to content