Fundacja Razem do Sprawności

Szpital Poradnie Gabinet Psychologa

Gabinet Psychologa

O gabinecie:

Sprawowanie opieki nad dziećmi dotkniętymi chorobą, niepełnosprawnością związane jest ze stałą świadomością prymatu godności osoby ludzkiej. Dlatego dużą uwagę przykładamy do satysfakcji naszych pacjentów i ich rodziców.

 
Gabinet psychologiczny prowadzi diagnostykę i terapię pacjentów oddziału rehabilitacji neurologicznej oraz ośrodka rehabilitacji dziennej.
 
Opieką psychologiczną objęte są dzieci w wieku od 3 miesiąca życia do 18 lat.
 
W ramach w/w opieki przeprowadzamy diagnostykę w zakresie sfery psychomotorycznej, intelektualnej, deficytów poznawczych, w zakresie osobowości, zaburzenia zachowania itp. oraz terapię psychologiczną dostosowaną do indywidualnych  potrzeb pacjenta.
Skip to content