Fundacja Razem do Sprawności

Wpłać on-line

Pamiętaj, że darowiznę przekazaną na naszą Fundacje możesz odliczyć od podatku

Darowizny przekazane na Fundacje Razem Do Sprawności podatnik może odliczyć od dochodu wypełniając załącznik PIT/0 (osoby fizyczne) lub CIT-8 (osoby prawne).

Zgodnie z przepisami prawa podatkowego odliczeniu podlegają darowizny przekazane na Organizacje, Fundacje, Stowarzyszenia, które posiadają status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

 

Darowizny przekazane przez osoby fizyczne lub osoby prawne mogą zostać odliczone od dochodu, co zostało określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

Osoba fizyczna może odliczyć od dochodu darowiznę lub darowizny przekazane na cele pożytku publicznego o ile ich łączna kwota w danym roku podatkowym nie przekroczy 6% jej dochodu.  W przypadku osób prawnych limit odliczeń wynosi 10% dochodu. 

 

Fundacja Razem Do Sprawności przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju  posiada status OPP, w związku z tym darowizny przekazane na Fundację można odliczyć od podatku.

 

Odliczenie darowizny odbywa się na podstawie złożenia PIT/0 w przypadku osoby fizycznej
i CIT-8 w przypadku osoby prawnej.


Wysokość odliczenia ustala się na podstawie:

  • dowodu wpłaty na rachunek bankowy Obdarowanego – w przypadku darowizny pieniężnej (potwierdzenie przelewu),
  • dokumentu, na podstawie którego można określić dane Darczyńcy, wartość darowizny oraz oświadczenie Obdarowanego o przyjęciu przedmiotu darowizny – w przypadku darowizny rzeczowej (umowa darowizny + oświadczenie Obdarowanego

Dane do wpłat:

Fundacja Razem Do Sprawności
przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym
dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju

NIP 6332234760        

REGON  362979236

KRS: 0000585628

ul. Kościuszki 14, 44-330 Jastrzębie Zdrój

Numer konta:

Konto: 88 1240 4357 1111 0010 6574 2652

Dla przelewów zagranicznych:

 

Konto: PL 88 1240 4357 1111 0010 6574 2652

Kod BIC/SWIFT: PKOPPLPW

Skip to content