Fundacja Razem do Sprawności

Klauzule i Regulaminy

Tutaj znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne regulaminy klauzule związane z obowiązującymi regulacjami prawnymi, które są wymagane zgodnie z prawem w Polsce i UE. 

Nasza Fundacja w swojej pracy kieruje się otwartością i transparentnością w sposobie, w jakim używamy plików cookies i tego, co to dla Państwa oznacza. Niektóre pliki cookies używane przez nas - są niezbędne do funkcjonowania naszej strony internetowej, ale są też pliki cookies, z których macie Państwo możliwość zrezygnować albo zablokować. Więcej informacji w dziale „Czemu używamy plików cookies?”.

Udzielimy Państwu informacji na temat używanych plików cookies, aby możliwe było  świadome podjęcie decyzji  przy wyborze informacji, których chcą nam Państwo udzielić. W razie dalszych pytań lub uwag, prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: fundacja@szpiralwsrd.pl

O co chodzi z plikami cookies?

Plik cookie to niewielki fragment danych przechowywany na Państwa urządzeniu, który posiada unikalny identyfikator przypisany do urządzenia. Umożliwia on naszej stronie internetowej zapamiętywanie Państwa działań i preferencji, co eliminuje konieczność ponownego wprowadzania informacji przy każdej wizycie na stronie. Pliki cookies pomagają również dostosować proces przeglądania do Państwa indywidualnych preferencji.

Nie wszystkie pliki cookies zawierają informacje osobiste, ale w przypadku zawarcia takich danych traktujemy je zgodnie z naszą Polityką prywatności. Dane zawarte w plikach cookies uznajemy za dane osobowe, gdy są powiązane z Państwa kontem lub innymi danymi kontaktowymi.

Jakie rodzaje plików cookies używamy?

Istnieją dwie główne kategorie plików cookies: trwałe i sesyjne. Trwałe pliki cookies pozostają na Państwa urządzeniu do momentu ręcznego lub automatycznego ich usunięcia. Pliki sesyjne pozostają na Państwa urządzeniu do momentu zamknięcia przeglądarki, po czym są automatycznie usuwane.

Po co nam te pliki cookies?

W ogólności używamy plików cookies z kilku powodów:

 1. Niezbędne pliki cookies: Konieczne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwienia korzystania z naszych usług.

 2. Pliki cookies analityczne: Zbierają informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej w celu ulepszania naszych produktów i usług internetowych.

 3. Pliki cookies personalizujące: Służą do spersonalizowania i zoptymalizowania Państwa korzystania z naszej strony internetowej, zbierając informacje o Państwa preferencjach.

 4. Pliki cookies targetujące: Umieszczane przez osoby trzecie w celu świadczenia dodatkowych usług (np. pliki cookies mediów społecznościowych) lub w celach reklamowych.

Niezbędne pliki cookies

Są niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwienia korzystania z naszych usług. Jeśli zostaną zablokowane, niestety, nie będziecie Państwo mogli korzystać z naszej strony internetowej.

Zarządzanie preferencjami

Możliwe jest ograniczenie, zablokowanie lub usunięcie plików cookies, ale może to skutkować utratą dostępu do niektórych obszarów naszej strony internetowej. Zachęcamy do skorzystania z narzędzi dostępnych pod adresem ...,

a także do dostosowania ustawień plików cookies w przeglądarce. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziecie Państwo w sekcji pomocy swojej przeglądarki.

Udzielimy Państwu informacji na temat używanych plików cookies, aby możliwe było  świadome podjęcie decyzji  przy wyborze informacji, których chcą nam Państwo udzielić. W razie dalszych pytań lub uwag, prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: fundacja@szpiralwsrd.pl

Regulamin dokonywania wpłat na rzecz Fundacji Razem Do Sprawności przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu - Zdroju przez system wplacam.razemdosprawnosci.org (dalej „Regulamin”)

 1. Postanowienia ogólne

  1. Regulamin określa zasady i warunki dokonywania wpłat - darowizn na rzecz Fundacji Razem Do Sprawności przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu (dalej zwanej „Fundacją”), za pośrednictwem systemu wplacam.razemdosprawnosci.org.
  2. Wpłaty za pośrednictwem systemu wplacam.razemdosprawnosci.org zostaną̨ przeznaczone na cele statutowe Fundacji.

 2. System wplacam.razemdosprawnosci.org

  1. Wpłaty za pośrednictwem systemu wplacam.razemdosprawnosci.org są bezpieczne, gdyż̇ są̨ przekazywane do Fundacji przez zaufanego operatora płatności internetowych.
  2. Wpłaty darowizn mogą̨ być́ jednorazowe lub cykliczne.
  3. Użytkownik może wpłacić́ jedną z widniejących w systemie kwot: 10 zł, 25 zł, 50 zł, 100 zł, 200 zł lub inną, odpowiadającą mu kwotę̨, którą wprowadzi podczas wypełniania odpowiedniego pola w systemie.
  4. Wpłaty mogą być realizowane poprzez PayU S.A., zgodnie z regulaminem PayU S.A. dostępnym na stronie internetowej https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania lub poprzez tradycyjny przelew bankowy, a szczegóły dotyczące danych do przelewu dostępne są na stronie Fundacji.
  5. Dokonując wpłaty jednorazowej, użytkownik musi wpisać́ swoje imię̨ oraz adres poczty elektronicznej.
  6. Aby skorzystać́ z systemu wplacam.razemdosprawnosci.org użytkownik potrzebuje urządzenia z dostępem do sieci Internet.

 3. Wpłaty cykliczne

  1. Darczyńca wybierając przekazanie darowizny w formie płatności cyklicznej decyduje się na comiesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A) z karty płatniczej kwoty odpowiadającej wysokości wybranej lub wpisanej przez siebie Darowizny.
  2. Darowizna cykliczna będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu.
  3. Darczyńca w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty są przechowywane przez operatora płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności, udostępnia Token do płatności cyklicznych (wirtualny identyfikator karty), umożliwiający przypisanie do indywidualnego Darczyńcy unikalnego identyfikatora, za pomocą którego Darczyńca cyklicznie dokonuje płatności na rzecz Fundacji.
  4. Fundacja nie gromadzi i nie przetwarza w swoim systemie informatycznym danych z kart płatniczych (kredytowych lub debetowych) Darczyńców. Dane te Darczyńca udostępnia wyłącznie Operatorowi płatności.
  5. Dane Darczyńcy, tytuł oraz kwota płatności dostarczane są PayU przez Fundację. Zlecenie przekazywane jest do rejestracji po otrzymaniu przez PayU wpłaty.
  6. PayU nie pobiera od Darczyńcy opłaty od realizacji usługi. Cała kwota darowizny trafia na konto Fundacji. PayU pobiera od Fundacji prowizję oraz dodatkowe opłaty.
  7. W przypadku braku środków na koncie lub zbyt niskiego limitu autoryzacyjnego zadeklarowana kwota nie zostanie pobrana.
  8. Płatność cykliczną Darczyńca może odwołać w dowolnym momencie, kontaktując się z Fundacją na adres mailowy: fundacja@szpitalwsrd.pl. Prosimy o umieszczenie w temacie wiadomości słów: „Rezygnacja z darowizny”, a w treści umieszczenie informacji takich jak: imię, adres e-mail, który był podawany w deklaracji przystąpienia do płatności cyklicznych. Płatność zostanie odwołana od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Darczyńca zgłosił odwołanie.

 4. Reklamacje, reklamacje usług PayU

  1. W przypadku wystąpienia problemów z przekazaniem darowizny jednorazowej lub cyklicznej, należy je zgłosić Fundacji pod adresem mailowym fundacja@szpitalwsrd.pl.
  2. Darczyńca może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w regulaminach operatora płatności nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamację można złożyć w formie pisemnej na adres PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań lub elektronicznej poprzez formularz https://www.payu.pl/pomoc) telefonicznej pod numerem telefonu: + 48 61 628 45 05 (połączenie płatne wg taryfy operatora, z którego usług korzysta Darczyńca), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.
  3. Reklamacje niedotyczące usług PayU należy kierować pod adres e-mail: fundacja@szpitalwsrd.pl. Rozpatrywane będą one w terminie 30 dni od przesłania reklamacji na podany powyżej adres.

 5. Potwierdzenia wpłat na rzecz Fundacji Razem Do Sprawności

  1. W celu uzyskania potwierdzenia wpłaty należy napisać́ prośbę̨ na adres fundacja@szpitalwsrd.pl wraz z potwierdzeniem otrzymanym na adres e-mail po dokonaniu wpłaty lub potwierdzeniem z banku. Te informacje są niezbędne do odszukania i potwierdzenia wpłaty w naszym systemie płatności. Jeżeli te dane okażą się̨ niewystarczające możemy poprosić́ Cię̨ o dodatkowe dane.
  2. Potwierdzenie wpłaty zostanie przesłane w terminie miesiąca od przesłania prośby (wraz z wszystkimi niezbędnymi informacjami).
  3. Potwierdzenia nie są̨ wystawiane po roku od dokonania wpłaty.
  4. Potwierdzenia nie są̨ wystawiane w przypadku dokonania płatności BLIKiem.

 6. Postanowienia końcowe

  1. Fundacja zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany Regulaminu w każdym czasie. Aktualne wersje Regulaminu będą udostępniane na stronie razemdosprawnosci.org wraz z informacją o wprowadzonej zmianie.
  2. Decydując się̨ na korzystanie z systemu wplacam.razemdosprawnosci.org użytkownik akceptuje postanowienia Regulaminu.
  3. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników przez Fundację są dostępne w polityce prywatności na stronie Fundacji: razemdosprawnosci.org
  4. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: fundacja@szpitalwsrd.pl bądź listownie na adres siedziby Fundacji.

 

Skip to content